MÁY DỆT BAO TAY

MÁY DỆT BAO TAY

8,3 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 31 tỷ USD, bên cạnh những khó khăn do biến động của kinh tế thế giới mang lại thì lợi thế rõ nét khi chi phí nhân công của Việt Nam thấp so với các nước trong khu vực, đến nay không còn nữa. Cụ thể, những tháng cuối năm 2016, các doanh nghiệp (DN) rơi vào cảnh thiếu đơn hàng do không cạnh tranh được về giá cả vì các đối tác chuyển hợp đồng sang những nước có chi phí thấp hơn Việt Nam. Mặt khác, thế mạnh của DMVN từ trước đến nay đó là khâu đầu (sợi) và khâu cuối (cắt may) mà chưa có sự đầu tư thỏa đáng về khâu dệt, nhuộm hoàn tất cho nên không thể tạo ra giá trị gia tăng cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực và trên thế giới.